Закон України “Про культуру”;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції”;

Закон України “Про інформацію”;

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”;

Закон України “Про музеї та музейну справу”;

Закон України “Про театри і театральну справу”;

Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;

Закон України “Про кінематографію”;

Закон України “Про освіту”;

Закон України “Про позашкільну освіту”;

Закон України “Про охорону культурної спадщини”;

Закон України „Про охорону археологічної спадщини”;

Закон України “Про народні художні промисли”;

Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”;

Закон України “Про звернення громадян”;

Закон України “Про відпустки”;

Закон України “Про охорону праці”;

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Кодекс Законів про працю України;

Кодекс цивільного захисту України;

Державні будівельні норми України;

 

Постанова Верховної Ради України від 16 січня 2009 року № 901-VI “Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень і підприємств з розповсюдження книг та преси”;

Постанова Верховної Ради України від 28 листопада 2006 року № 384-V “Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей”;

 

Указ Президента України від 30 грудня 2013 року № 717/2013 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні”;

Указ Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152/98 “Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні”;

Указ Президента України від 22 березня 2000 року № 490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”;

Указ Президента України від 22 березня 2000 року № 489/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України”;

Указ Президента України від 21 березня 2000 року № 485/2000 “Про державну підтримку клубних закладів”;

Указ Президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 “Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери”;

Указ Президента України від 27 вересня 2011 № 928/2011 “Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1539 “Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи”;

Постанова Кабінету Міністрів від 29 листопада 2000 р. № 1766 “Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”;

Постанова Кабінету Міністрів від 2 лютого 2000 р. № 209 “Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026 “Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 88 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 “ Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”;

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 “Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)”;

Наказ Міністерства культури України від 31.10.2011 № 75 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури”;

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”;

Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 “Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури”;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”;

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”;

Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 “ Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”;

 

Рішення Тернопільської обласної ради від 30 січня 2003 року № 104 “Про персональні стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради відомим діячам культури і мистецтва області”;

Рішення Тернопільської обласної ради від 18 грудня 2008 року № 414 “Про затвердження положення про обласні премії в галузі культури та складу комітету з присудження обласних премій в галузі культури”