Основними завданнями департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму та курортів, міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики на території області;

2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцнення їх зв’язків з Україною;

3) доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

6) здійснення заходів щодо розселення та облаштування на території області осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

7) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання;

8) сприяння збереженню культурної спадщини;

9) сприяння туристичній діяльності в області та створенню сучасної туристичної інфраструктури;

10) сприяння розвитку дитячого та молодіжного туризму;

11) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, міжнаціональних відносин, а також державної мовної політики;

12) підготовка пропозицій до проектів обласних програм розвитку культури, туризму та курортів, національних меншин, вжиття заходів щодо виконання цих програм;

13) розробка та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ